Selvværd og selvtillid i elitesport

Opdateret: 29. apr. 2020


Dit selvværd og selvtillid er to vigtige faktorer, når det handler om at præstere på banen, både til træning og i kamp.

Det er også to dog meget forskellige aspekter, selvom de ofte bruges til at omtale det samme. Men det er vigtigt at skelne mellem de to begreber og blive bevidst om deres forskelle og kvaliteter. Man kan sagtens have meget selvtillid og dårligt selvværd eller omvendt. Nedenfor er forskellen mellem de to aspekter skildret kort, men resten af artiklen vil fokusere på selvtillid.

Forskel på selvværd og selvtillid (lyt i videoen)


Selvtillid:

  • Handler om tillid til dine evner og færdigheder

  • “Jeg er virkelig skarp på mit sigte”

  • “Mit strategiske overblik er virkelig godt”

Selvværd:

  • Handler om at værdsætte egne egenskaber og acceptere sig selv

  • “Jeg er et empatisk menneske”

  • “Jeg evner at se objektivt på tingene uden at blive personlig”

Psykologisk udvikling er en livsproces

Selvtillid opbygges igennem handlinger og præstationer, der baseres på de oplevelser og erfaringer, som du har samlet op i dit liv. Det kan være på træningsbanen, på skolebænken eller i enhver situation i hverdagen.

Med andre ord er selvtillid troen på, at du succesfuldt kan udføre en færdighed, opgave eller lignende. Tror du på dig selv, vil du også gå til dine udfordringer med et optimistisk mind-set, og du vil ikke lade dig slå så let ud, når du skal håndtere nye eller ukendte situationer.

Start allerede i dag - hent e-bogen Tips og råd til fodboldspillere her👉

Her hjælper det selvfølgeligt at have øvet færdighederne på træningsbanen - man når aldrig toppen, hvis ikke man arbejder hårdt for det. Men hvor alle ved, at man, for f.eks. at blive professionel fodboldspiller, skal bruge mange timer på at træne sine tekniske færdigheder og sin spilforståelse, så negligerer mange det mentale aspekt. Det er en fejl, for din mentale styrke vil altid påvirke dit spil på banen, i enten en positiv eller en negativ retning.

Det handler også her om at øve sig, så du træner dig selv og bliver bekendt med dine egne mønstre, når de negative tanker begynder at poppe op, og ved hvordan du skal agere. Dette kan hjælpe med at minimere deres indflydelse og mængden af mistet mentalt fokus.

Mentaltræning og selvtillid

Selvtillid kan til tider føles som en vanskelig størrelse, hvilket kan skyldes, at vi hele tiden angribes af selvtillidsvækkende elementer, som får os til at tvivle på vores evner. Hvis du f.eks. brænder en friløber, misser et oplagt frag eller fejltimer en takling og får rødt, så kan de negative tanker begynde at sive ind ad sprækken.

Disse situationer kan opstå i mange former, men de fleste af dem har med vores egne tanker, vores egen indstilling og vores egne følelser at gøre. Derfor er det vigtigt, at du, som eliteudøver eller forældre til et barn med drømme inden for sportens verden, får fokus på din eller dit barns mentale tilgang. Vejen til tops er hård, så hvorfor ikke fjerne så mange forhindringer for dig selv som muligt.

Tilgangen til elitesport for børn og unge minder i stadig stigende grad om den, der hersker i voksne elitemiljøer. Gentagne udvælgelser, hyppige skift af arenaer, overdreven målrettethed og ensidig fokus på resultater risikerer at suge både lyst og vilje ud af de unge sportsudøvere og samtidig skade deres selvværd og selvtillid.


Carsten Oldengaard har nøje udvalgt 4 opmærksomhedspunkter:

1) Udvælgelse, testresultater og frasortering

2) Hyppige skift af arenaer med deraf følgende skiftende relationer (trænere, ledere mv.)

3) Overdreven målrettethed og alvor – uden rum til at fejle

4) Ensidig fokus på resultater på bekostning af arbejdet med processer.

Nedenfor kan du læse om det første af dine 4 mentale opmærksomhedspunkter:Der er og skal være forskel på børn-unge og voksne eliteudøvere.

Forskellen på barn/ung og voksen Inden vi kigger nærmere på de fire opmærksomhedsfelter, vil jeg forsøge at adskille begreberne ”voksen” og ”barn/ ung” i sportens verden set gennem mentaltrænerens briller. I mental forstand opfattes en sportsudøver som voksen, når han eller hun er ca. 23-25 år. Det er først her, udøveren begynder at være i stand til: - at skille præstationen i pressede situationer og ikke mindst skille processerne fra resultaterne. - at frigøre sig fra omverdenen; andres holdninger og ”synsninger” – og i højere grad hvile i sig selv. - at have tilstrækkelig både teoretisk og erfaringsbaseret viden og bruge den til at navigere på en overvejende konstruktiv måde i forhold til spørgsmålene ”hvem er jeg?”, ”hvad kan jeg?” og ”hvad kan jeg ikke?” – både som menneske og som sportsudøver. Først når udøveren er omkring 23- 25 år begynder ovenstående egenskaber at være nogenlunde stabile. Indtil da er det hele en stor rodekasse med markante udsving og meget langt mellem bund- og topniveau. Samtidig er der ofte kriser i forhold til spørgsmålene ”hvem er jeg?” og ”hvad kan jeg?”. Det er derfor først, når udøveren er voksen i ovennævnte forstand, at vi i sportsmiljøet kan stille krav om, at han eller hun viser og forløser sit fulde potentiale. Ganske enkelt fordi det fulde potentiale først begynder at tage form her, hvor fundamentet med selvtillid og selvværd er solidt. Forudsat, naturligvis, at vi gennem udøverens barndom og ungdom har arbejdet systematisk, kontinuerligt og målrettet med selvtillid og selvværd.