top of page

Growth mindset – det udviklende mindset

Opdateret: for 2 dage siden

Growth mindset i sport


Hvordan mindsetting påvirker din atletiske præstation


Det er vigtigt at forstå, hvordan vores hjerner fungerer, så vi kan udnytte vores tanker til at være de bedste atleter, vi kan være. Jeg ønsker, at hver enkelt af jer har værktøjerne til at forstå og vokse, så her kommer det!

Dit mindset har stor betydning for, hvordan du anskuer verden, din tankegang og for dine handlinger. Mindset er ikke blot vigtigt - det er den afgørende faktor for, hvad du gør, og hvad du opnår.


For over tredive år siden bemærkede Carol Dweck, at nogle elever, da de stod over for fiasko, var i stand til at vende tilbage og vokse, hvor andre blev ødelagt af selv de mindste tilbageslag. Denne iagttagelse fik hende til at studere tusindvis af studerendes adfærd, og til sidst opfandt begreberne fixed mindset og growth mindset – eller på dansk – fastlåst tankegang og udviklende tankegang.


Dybest set karakteriserer Dweck individer, der mener, at de har potentialet til at forbedre sig, som havende et growth mindset, mens mennesker med et fastlåst mindset tror, ​​at de er født med eller uden evnen til at udmærke sig ved en opgave. Personer med et fastlåst mindset ser ikke fordelen ved at bruge ekstra kræfter på forbedring; derfor er de ofte henvist til fiasko.


Disse termer beskrev oprindeligt de overbevisninger, folk har om læring og intelligens, men kan nu bruges til at beskrive en række forskellige opgaver såsom sport og ledelse. Idrætsudøvere kan, ligesom studerende, enten have et fastlåst mindset eller et growth mindset.


For at illustrere, hvor vigtigt mindset er, kan vi bruge et eksempel fra fodboldverden. I alle fodboldklubber vil der altid være et udnævnt talent, som er det helt store håb for klubbens fremtid. I fodbold generelt spares der ikke på ord som stortalent og naturtalent. Men i fodboldverden er man også klar over, at disse stortalenter ikke nødvendigvis er dem, som ender med den store professionelle karriere. Der er talrige eksempler på spillere, der som ungdomsspillere var middelmådige uden udsigterne til den helt store karriere, men som alligevel endte med en professionel karriere.


Den spiller, som ikke lykkes, har et fastlåst mindset.

Den spiller, som lykkes, har et udviklende mindsetAtleter med et fastlåst mindset mener:


 • Udfordringer bør undgås

 • Mennesker er født med færdigheder/evner

 • Vedholdenhed hjælper dig ikke med at forbedre dig

 • At møde udfordringer kan vise en mangel på færdigheder

 • Hvis du skal arbejde hårdt, er det fordi du ikke er god nok

 • Hvis fejl opstår, er det en andens skyld

 • Feedback er noget man skal tage personligt


På grund af disse overbevisninger bliver atleter med fastlåst mindset ofte følelsesladede og sammenligner sig ofte med konkurrenterne. De er ofte bange, stive og begrænser deres eget potentiale.


Atleter med et growth mindset mener:


 • Folk kan forbedre deres færdigheder/evner

 • Færdigheder er et resultat af hårdt arbejde

 • Udfordringer giver mulighed for at teste dig selv

 • Mestring kommer af indsats

 • Feedback er et læringsværktøj

 • Tilbageslag giver muligheder for at lære og kan være et wakeup call


Atleter med en væksttankegang kan typisk vinde og tabe med ynde og anerkende andre atleters succes. Denne tankegang fører til åbensindede, hårdtarbejdende, rolige og coachbare atleter.


Den gode nyhed er, at du har evnen til at ændre dit mindset! Som atlet er det vigtigt at forstå, hvilken tankegang du drager imod og på hvilke tidspunkter. Når du først forstår, hvornår du sidder fast i en fastlåst tankegang, kan du begynde at foretage de nødvendige ændringer for at gå over til en væksttankegang. Heldigvis er hjernen foranderlig. Den kan altid ændre form, indhold og struktur - men både i den positive og negative retning. Dette gælder naturligvis også dit mindset.Sådan identificerer du dit mindset


Vi har alle forskellige mindset. Ligesom vi alle er unikke i den måde, vi ser ud og arbejder på, tænker vi alle på forskellige måder.


I dette afsnit vil vi identificere, hvilken tankegang vi hælder til under forskellige aspekter af træning, kamp og sport. Vores evne til at identificere vores personlige tankegang giver os mulighed for at foretage ændringer i den måde, vi tænker på, og opmuntre vores hjerner til at arbejde sammen med vores kroppe for at identificere vores største mål.

Growth Mindset

Fastlåst Mindset

Tager imod udfordringer

Undgår udfordringer

Udøver selvmedfølelse

Meget selvkritisk

Lærer af kritik

Ser bort fra kritik

Tror på, at indsatsen giver fremskridt

Tror evner er medfødt

Bygger andre op

Vrede over andres succes, kritiserer og dømmer andre

Giver aldrig op

Giver let opSportsudøvere har ofte følgende mindset:

Det er forkert at fejle. Fejl er et udtryk for, at jeg ikke er god nok. Fejl sker ikke for de bedste


Er dit mindset som ovenstående, så fungerer din hjerne således, at den med leder efter situationer, hvori dette kan ske for dig. Hjerne vil instinktivt undgår dette, da en mulig oplevet frygt automatisk medfører undgåelsesadfærd, og dermed er det meget svært for dig at præstere på dit højeste niveau.


Helt naturligt er vi mere tilbøjelige til at hælde mod enten det ene eller andet mindset, men vores tankegang svinger over tid baseret på aktivitet.


Desværre er det ikke altid nemt at analysere sin egen tankegang. Så hvordan kan det gøres?


Start med at besvare følgende spørgsmål:


 1. Hvor ofte oplever du, at du udsætter ting?

 2. Hvor ofte fanger du dig selv i at sige en eller anden variation af følgende sætninger? a. jeg er ikke god til... b. kan ikke... c. jeg bliver aldrig... d. Nu er ikke det rigtige tidspunkt. e. Jeg har ikke nok erfaring. f. Jeg er ikke kvalificeret.

 3. Hvor ofte oplever du, at du er ivrig efter at løfte nye opgaver og udfordringer.

 4. Hvor ofte fanger du dig selv i at sige en eller anden variation af følgende sætninger? a. Jeg er ved at blive bedre til… b. Jeg arbejder hårdt på at vokse. c. Hvordan kan jeg forbedre mig?


Hvis du ikke kan genkende, om og hvor ofte du bruger disse sætninger, udfordrer jeg dig til at være opmærksom på dine samtaler og interne dialog i løbet af de næste 48-72 timer og måle hver gang du gør det og under hvilke omstændigheder. Bed dine venner, træner, forældre og holdkammerater om at hjælpe! Hvis du fører en dagbog eller træningslog, så se tilbage gennem dine opslag for at få bevis for disse sætninger. Husk vores tankegang kan ændre sig baseret på, hvad vi deltager i.


Da jeg stillede mig selv de samme spørgsmål, fandt jeg ud af, at jeg havde en tendens til at bruge sætningerne i spørgsmål 4, når det kom til at beskrive mine styrker i sporten. Jeg troede på, at jeg blev bedre, jeg havde en tendens til at træne lidt mere, lærte af kritik og udfordrede mig selv ofte. Når det kom til mine svagheder, oplevede jeg, at jeg ofte sagde "jeg kan ikke", og tøvede - mere på linje med spørgsmål 1 og 2.


Det betyder, at jeg både har et growth mindset og et fastlåst mindset – alt efter hvad jeg træner og laver. At vide, at jeg har en tendens til en fastlåst tankegang i nogle aspekter af min sport, er det første skridt til at forstå og overvinde forhindringer i min træning.


Hvilke strategier skal du så bruge for at ændre dit fastlåste mindset til et growth? Det ser vi på nu.Sådan ændrer du dit mindset


Vores mindset kan variere på tværs af aktiviteter og ændre sig over tid; derfor er det vigtigt at være i harmoni med os selv og vores mindset og ofte tjekke ind for at se, hvor vi står.


I dette afsnit vil vi se på, hvordan man kan opdyrke et stærkt growth mindset. Dette kan virke udfordrende, men vækst er beregnet til at udfordre os. Husk, at hjernen har evnen til at ændre sig og tilpasse sig.


Der er ikke én enkelt måde at udvikle en væksttankegang på, men derimod en række små ændringer, som vil hjælpe dig med at udvikle en væksttankegang over tid. Ligesom at træne vores krop, skal vores hjerne bruges og trænes for at fungere korrekt. Derfor, selv når du har udviklet et stærkt growth mindset, skal du fortsætte med at øve og udvikle dig med følgende tips regelmæssigt.


Tips til at udvikle et growth mindset


 1. Lad billedet af naturtalent gå på pension. Succes med hvad som helst kommer ikke uden hårdt arbejde, forberedelse og træning.

 2. Anerkend og omfavn ufuldkommenheder, ved at gøre det giver du dig selv muligheden for at overvinde dem.

 3. Vær realistisk med hensyn til tid og indsats. Læring tager tid, og fejl er en del af læringsprocessen. Forvent ikke at mestre nye færdigheder og forbedre præstationen fra den ene dag til den anden.

 4. Skift dit synspunkt på udfordringer. I stedet for at frygte eller endda vige tilbage for udfordringer, tag udfordringer for, hvad de er, og nyd muligheden for selvforbedring. Det kan være nyttigt at bruge sætningen "endnu ikke" eller "har ikke mestret det endnu", når du refererer til præstationsmålinger, du stadig arbejder på.

 5. Stop med at efterspørge anerkendelse ved at prioritere læring. At lede efter ros for dine præstationer kan føre til skuffelse. Giv i stedet dig selv ros for at lære og forbedre dig hen ad vejen.

 6. Adskil forbedring fra fejl. At have plads til at forbedre sig er ikke lig med nuværende fejl.

 7. Tro på begrebet konstruktiv kritik, når der gives feedback, og lær af fejlene hos dem omkring dig.

 8. Værdsæt processen frem for slutresultatet. At nyde processen med selvforbedring kan hjælpe med at holde det større billede i tankerne og til at udvikle en større følelse af formål.

 9. Se op til andre. Dem med mere beslutsomhed er mere tilbøjelige til at søge godkendelse fra sig selv frem for andre.

 10. Frygt ikke fiasko eller forlegenhed, når du er i selskab med andre, tag i stedet risici.

 11. Giv regelmæssige muligheder for refleksion. Husk, at det er vigtigt ikke kun at fokusere på, hvad du kan forbedre, men hvad der er blevet bedre, og hvad du gør godt. Jeg finder det nyttigt at skrive mine overvejelser ned, så jeg kan se tilbage og fejre mine fremskridt.

 12. Lav et nyt mål for hvert opnået mål. Nye mål hjælper med at fremme interessen og stimulere yderligere forbedringer.

 13. Fejr vækst sammen med andre, ligesom du fejrer dine atletiske præstationer. Det er en stor sag at udvikle dit growth mindset.

 14. Vær glad for din nye væksttankegang og lad den guide dig gennem din atletiske rejse. Det kræver øvelse at udvikle en væksttankegang. Der vil være tilbageslag og fejl som med at stræbe efter at opnå noget nyt og ukendt. Giv ikke op. Resultaterne vil komme.


Ændring af mindset betyder ikke, at du fuldstændig fjerner den fastlåste del. I stedet vil du i fremtiden være en udgave af dig selv, som rummer både det fastlåste- og det udviklende mindset - dog i et forbedret størrelsesforhold.


Ved ændring af mindset er det vigtigste, hvilket mindset du fodrer med handlinger. Det er selvklart, at det mindset du fodrer mest, også er det, som vokser mest. Jo mere energi, opmærksomhed og handlinger du investerer i det udviklende mindset, jo stærkere vil det være.


Selvom det udviklende mindset vil være det dominerende, vil du stadig opleve, at du fra tid til anden vil vælge det fastlåste. Dette betyder dog ikke, at du ikke har ændret dig, men blot at du udvikler dig - hvilket du altid vil gøre.


En udøvers mindset er måske det vigtigste værktøj i jagten på at nå ens mål. I mit forløb har jeg stor fokus på, hvordan du kan udvikle dit mindset, så ønsker du at høre nærmere kan du kontakte mig på telefon: og email: Derudover kan du i min bog finde øvelser til, hvordan du træner og ændrer dit mindset til det positive. Skaf dig bogen her 


Det Mentale Forspring: Episode 13 Mindset


Hvorfor når det mindre talent længere end det større talent? Hvorfor lykkes den ene atlet, mens den anden atlet ikke lykkes? Hvorfor er der to forskellige tilgange til det at fejle, det at skulle op i mod en stor udfordring, det at modtage feedback eller det at levere en helhjertet (påkrævet) indsats? Svaret er: Mindset.


Lyt dig klogere på mere indsigt om growth mindset i podcast episoden fra det mentale forspring
583 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Bình luận


bottom of page