Personlig udvikling

Hvad er personlig udvikling, og hvorfor er det vigtigt?


Personlig udvikling er et buzzword, der ofte bruges af konsulenter, mentorer, kolleger eller endda familiemedlemmer, men hvad betyder det præcist i en daglig sammenhæng? Personlig udvikling er en sætning, der refererer til aktiviteter designet til at forbedre talenter, potentiale, beskæftigelsesegnethed og endda rigdom.


Hver gang du bevidst gør en indsats for at forbedre dig selv, deltager du i personlig udvikling. Betydningen af ​​personlig vækst kan ikke undervurderes, da det giver individer mulighed for at blive de bedste udgaver af sig selv, hvilket giver dem de nødvendige færdigheder og selvtillid til at navigere i enhver situation.


Hvordan voksne oplever livet afhænger i høj grad af faktorer som beskæftigelse, virkelige oplevelser og interaktioner, hvor de bor og mange flere faktorer. "Personlig udvikling" refererer ikke til en specifik tidslinje for voksenlivet; i stedet kræver det et helt liv med dedikation og bevidsthed at holde trit med den naturlige ebbe og flod, som livet har at byde på.

Personlig udvikling refererer dog ikke kun til at forbedre de personlige aspekter af vores liv. Det gælder også for faglig udvikling og de skridt, du kan tage for at fremme din karriere og din viden til at blive en mere velafrundet, produktiv medarbejder. Dette kan betyde at nå en stor forretningsmilepæl, få den forfremmelse, du har arbejdet for dag ud og dag ind, eller tage skridt til at skærpe dine færdigheder.


Hvad er personlig udvikling?


Som diskuteret ovenfor kan personlig udvikling hjælpe dig med at omfavne dit fulde potentiale og forbedre din livskvalitet. Som et resultat af personlig udvikling kan dit livs største drømme og forhåbninger gå i opfyldelse, og du vil have evnerne til at trives i ethvert scenarie.


At motivere dig selv til at være den bedste version, du kan være, er lettere sagt end gjort, men personlig udvikling kan give en klar vej til et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv. For at starte din vej mod personlig udvikling, kan du overveje følgende tilgang.


Du kan starte med at skabe en personlig vision; selvom dette trin er gennemført for sjov, kan det hjælpe dig med at forestille dig, hvor du vil være både personligt og professionelt om en måned, seks måneder, et år osv. At sætte mål for dig selv kan holde dig motiveret og på sporet. Henvis til disse mål ofte for at sikre, at du tager de nødvendige skridt hen imod succes.


Det næste trin i personlig udvikling er planlægningsfasen. Nu hvor du har en klar forståelse af dit ideelle liv i fremtiden, er det tid til at begynde at planlægge, hvordan du kan nå dertil.


Overvej at udføre en personlig SWOT-analyse, hvor du skitserer dine største styrker, svagheder, muligheder og trusler. Selvrefleksion er en stor del af personlig udvikling, så at lave en SWOT-analyse er en fantastisk måde at begynde at tænke i denne tankegang.


Du kan oprette separate personlige udviklingsmål for din professionelle karriere og dit personlige liv, selvom der kan være en vis overlapning mellem de to områder.


Nogle færdigheder, der kan lette personlig vækst, omfatter kommunikation, arbejdsmoral, ledelse, organisation, problemløsning, selvtillid og integritet, for blot at nævne nogle få.


Når du har startet forbedringsprocessen, skal du sørge for at holde styr på, hvordan dine fremskridt går. At føre en form for skriftlig registrering af dine mål, de skridt, du tager for at nå dertil, og eventuelle forhindringer kan hjælpe dig med at motivere dig yderligere til at blive bedre.


Når der er gået et par uger, skal du ikke være bange for at revurdere og justere dine mål for bedre at tilpasse dig dine fremskridt i udviklingen. Livet er fyldt med uventede omstændigheder og overraskelser, der kan have indflydelse på dine mål eller dit tempo. Lær at omfavne disse ændringer og gå med strømmen i stedet for at blive frustreret, når en situation ikke udspiller sig, som du havde forventet.

5 områder for personlig udvikling


Når det kommer til personlig udvikling, er det svært ikke at referere til Maslows behovshierarki. Ifølge Maslow skal dine basale behov være opfyldt for at nå dit fulde potentiale. Med andre ord at nå selvaktualisering betyder, at vi når de højeste niveauer af selvbevidsthed, selvtillid, personlig vækst og selvrealisering.


Ligesom Maslows behovshierarki ser vi fem forskellige områder for personlig udvikling. Forskellige personlige udviklingsmål kan falde i forskellige kategorier.


Mental

At træne din hjerne og forblive mentalt i form er afgørende for personlig udvikling. Mental udvikling kan være alt fra workshops, træningssessioner eller endda bare hvile eller restitution. Hvile er lige så vigtig som mental træning. Og efterhånden som din mentale kondition forbedres, bliver din modstandskraft, innovation og selvbevidsthed også forbedret.

Social

Sociale forbindelser og relationer er også et must-have for enhver personlig udvikling. Selvforbedring er trods alt ikke en ensom stræben. Mennesker er sociale væsner - vi har brug for den forbindelse for at lære og vokse.


Og fra sociale forbindelser får vi vigtige færdigheder. Som kommunikationsevner, problemløsning, at skabe relationer og evnen til at modtage (og give) feedback. Vi lærer også af dem omkring os og deres erfaringer.


Åndelig

Personlig vækst og udvikling - uanset om du er religiøs eller ej - kan komme igennem i spiritualitet. Det er vigtigt at erkende, at religion og spiritualitet ikke er synonyme. Faktisk langt fra.


Spiritualitet betyder, at du investerer i en dybere forståelse af dit eget jeg i verden omkring dig. Det hjælper dig med at lære dig selv at kende og afdække dine værdier. Og spirituelle personlige udviklingsværktøjer kan bringe større bevidsthed om dig selv og forandring.


Følelsesmæssig

Følelsesmæssig personlig udvikling går ofte hånd i hånd med følelsesmæssig intelligens. På sit enkleste er følelsesmæssig intelligens evnen til at forstå følelser. Ud over følelser er det at forstå, hvordan disse følelser former vores tanker og handlinger.


Et hvilket som helst antal oplevelser lægger op til følelsesmæssig personlig udvikling. Og disse erfaringer kan hjælpe dig i din stræben efter selvforbedring. Hvilke oplevelser har formet dig til den du er i dag? Når du reflekterer over din rejse, hvad har du så lært?


Hvis du ser tilbage på din rejse og identificerer væksten, er det sandsynligt, at du har fremmet en følelse af følelsesmæssig udvikling undervejs. Dette kræver følelsesmæssig intelligens for at forstå, hvilken rolle dine følelser og tanker spillede.


Fysisk

En sund krop nærer et sundt sind. Der er en iboende sammenhæng mellem dit fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære.


Dette aspekt af personlig udvikling er fokuseret på fysisk sundhed - som ernæring, søvn, motion og bevægelse. Når dit fysiske jeg får næring, er det sandsynligt, at dit sind også høster disse fordele. Overvej, hvordan du kan opbygge dette område af personlig udvikling, og læg mærke til, hvordan din krop og dit sind har det.Hvorfor er personlig udvikling vigtig?


Hvorfor har vi brug for personlig udvikling? Personlig udvikling giver dig mulighed for at forstå, hvem du er i din kerne, og hvilke mål du sætter dig for at nå. Dette er en af ​​de enkleste nøgler til et liv med tilfredsstillelse og lykke.


Det er nemt at gå glip af livets subliminale budskaber og vejledning, hvis du kun går igennem bevægelserne. Det er her personlig udvikling kommer i spil. Det er et skift i din tankegang, der giver dig mulighed for at begive dig ud på en meningsfuld rejse med vækst og selvrefleksion.