top of page

HH Mentality -Persondatapolitik

1. Etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger

Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen og lovgivningen i øvrigt.

Databehandleren må til varetagelse af sine opgaver i henhold til denne aftale alene benytte personer, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

 

Databehandleren skal overordnet set bistå den dataansvarlige med at opfylde dennes forpligtelser over for den registrerede. Dette indebærer bl.a., at databehandleren på den dataansvarliges anmodning skal give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet samt sikre, at der kan ske rettidig anmeldelse af sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

Den dataansvarlige har ret til at kræve adgang til databehandlerens fysiske lokaler og kan også afkræve en årlig revisionserklæring.

2. Hvilke personoplysinger indsamler vi, og med formål og retsgrundlag

2.1.1. Brug af HHmentality.com

Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation, og informationer om din computer.  Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

2.1.2.

Formålet er at generere statistik om brug af hjemmesiden, at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt at foretage målrettet markedsføring via Facebook og Google.

2.1.3.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.2. Oplysning om personer, der ikke er klienter

Når du downloader e-bøger, guides eller andet materiale, der er tilgængeligt for ikke-klienter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, e-mail, telefonnr. Når du kommunikerer med os skriftligt eller telefonisk, behandler vi de personoplysninger, du giver os.

 

2.2.1.

Formålet er at kunne levere ydelsen til dig, at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt at tilbyde et produkt eller andre ydelser, der er relevante for dig.

 

2.2.2.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b c og f.

3.3. Nyhedsbrev

Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer, og når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

 

3.3.1.

Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne HH Mentalitys øvrige produkter.

 

3.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1.

Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4.2.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.3.2.

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

5. Dine rettigheder

5.1.

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

5.2. Indsigtsretten

5.2.1.

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hh@mentality.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

5.3. Retten til berigtigelse

5.3.1.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.2.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

 

6. Retten til sletning

6.1.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.2. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

6.2.1.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

6.3.Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.4. Retten til indsigelse

6.4.1.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

6.4.2.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.

6.5. Retten til at tilbagekalde samtykke

6.5.1.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hh@hhmentality.com.

6.6. Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Sletning af persondata

7.1.

Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

7.2.

Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

8. Sikkerhed

8.1.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

9. Kontaktoplysninger

9.1.

HH Mentality er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

9.1.2.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

HH Mentality

Langebrogade 5,

1411 København K

Tlf. nr.: +45 22 35 21 70

E-mail: hh@mentality.com

10. Ændringer i persondatapolitiken

10.1.

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

10.2.

Du vil blive orienteret om ændringer i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

11. Versioner

11.1.

Dette er version 1 af HH Mentalitys persondatapolitik dateret den 05. marts 2019.

bottom of page